Διοικητής: Λαδόπουλος Θρασύβουλος
Τηλέφωνα: 213 2042197
Φαξ: 210 2236497
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: dioikitis@pammakaristos-hosp.gr