Τομεάρχης: Σαληκίδης Δημοσθένης
Τηλέφωνα: 213 2042209
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: d.salikidis@pammakaristos-hosp.gr