Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια: Μαρία Κοτρωνάκου
Τηλέφωνα: 213 2042234
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: m.kotronakou@pammakaristos-hosp.gr