Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια: Μαρία Κοτρωνάκου
Τηλέφωνα: 213 2042136
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: m.kotronakou@pammakaristos-hosp.gr