Προϊστάμενος Τμήματος: Παναγιώτης Λεμονιάς
Τηλέφωνα: 213 2042317
Φαξ: 210 2020002
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: pathologiki@pammakaristos-hosp.gr