Προϊστάμενος Τμήματος: Παναγιώτης Λεμονιάς
Τηλέφωνα: 213 2042317
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: pathologiki@pammakaristos-hosp.gr