Προϊστάμενη Τμήματος: Νικολαίδου Αναστασία

Τηλέφωνα: 213 2042300
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: a.nikolaidou@pammakaristos-hosp.gr