Προϊστάμενος Τμήματος: Γιαννάκης Κεράστας
Τηλέφωνα: 213 2042116
Φαξ: 210 2020002
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: g.kerastas@pammakaristos-hosp.gr