Προϊστάμενος Τμήματος: Γιαννάκης Κεράστας
Τηλέφωνα: 213 2042116
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: g.kerastas@pammakaristos-hosp.gr