Τομεάρχης: Μαργαρίτα Παπακυριακού
Τηλέφωνα: 213 2042209
Φαξ: 210 2017036
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: m.papakyriakou@pammakaristos-hosp.gr