Διευθύντρια: Παρασκευή Γουρνή
Τηλέφωνα: 213 2042207
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: p.gourni@pammakaristos-hosp.gr