ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

Περισσότερα

ΓΕΥΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΕΣΒΗ (ΝΟΥΝΤΣΙΟ) ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΕΞΟΧΩΤΑΤΟ HΟΝ TΑΙ FΑΙ

Περισσότερα