Προϊστάμενος Διευθυντής: 

Διευθυντής: Εμμανουήλ Μυλωνάκης

Επιμελητής Α’ : Εμμανουήλ Τσεπέτης

Επιμελητής B’  : Αντωνίου Βασίλειος

Επικουρικός Επιμελητής Β’ : Μαστροσταμάτης Ιωάννης

Επιμελήτρια Α’ : Κωνσταντινίδου Ελευθερία

Δύναμη Τμήματος: 55 κλίνες

Εκπαιδευτικό έργο

Το τμήμα χορηγεί πλήρη ειδικότητα και έχει 8 θέσεις ειδικευομένων ιατρών.

Ειδικά Τμήματα

Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (2 κλίνες)
Μονάδα Ενδοσκοπήσεων (ανωτέρου και κατωτέρου πεπτικού)

Κλινική δραστηριότητα

Γενική Χειρουργική (με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη χειρουργική του πεπτικού). Εκτελούνται περί τις 800 χειρουργικές επεμβάσεις και περί τις 400 ενδοσκοπήσεις ετησίως.

Βιογραφικά ιατρών

Ε. Μυλωνάκης

Ειδίκευση στην Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Μετεκπαίδευση στο Colorectal Department of Surgery του Queen Elizabeth Hospital στο Birmingham, U.K. Εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα ως Επιμελητής του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ και από το 2003 Επιμελητής στο Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ενδοσκόπηση και στις χειρουργικές παθήσεις του πεπτικού, καθώς και στη λαπαροσκοπική χειρουργική.

Ε. Τσεπέτης

Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική στα Νοσοκομεία «Ερυθρός Σταυρός», «Α. Φλέμινγκ» και «Ευαγγελισμός». Μετεκπαίδευση στο νοσοκομείο “Royal Free” του Λονδίνου. Έχει εργασθεί ως επιμελητής χειρουργός στα νοσοκομεία Λήμνου, Κυπαρισσίας, Κρεστένων, Πύργου και Λαμίας.