Δύναμη τμήματος

20 κλίνες

Προσωπικό

Διευθύντρια- Προϊσταμένη Τμήματος : Κάτρη Δήμητρα

Διευθυντής : Βρυώνης Γεώργιος

Επιμελητές/τριες Α’: Μαρία Ταβλαντά

Επιμελητές/τριες Β’: Σοφία Ιωάννου, Κονταδάκης Γεώργιος


Εκπαιδευτικό έργο – Ειδικότητα 
Το τμήμα χορηγεί πλήρη ειδικότητα στην Οφθαλμολογία με 7 θέσεις ειδικευόμενων ιατρών. Στη διάρκεια της ειδικότητας πραγματοποιούνται δις εβδομαδιαίως μαθήματα, τηλεοπτική παρακολούθηση επεμβάσεων, συζήτηση και εκπόνηση εργασιών.

Κλινική δραστηριότητα – Εξωτερικά ιατρεία καθημερινά και Χειρουργεία κάθε Τρίτη και Πέμπτη

Τηλέφωνα: 213 2042150-151-152