Προϊσταμένη Tμήματος: Αγγελική Δουρδουνά
Τηλέφωνα: 213 2042263
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: a.dourdouna@pammakaristos-hosp.gr