Διευθύντρια: Γιαννούλα Γιαννοπούλου

Τηλέφωνα: 213 2042350

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: g.giannopouolou@pammakaristos-hosp.gr

 

Επιμελήτρια Α’ Αναισθησιολογίας : Κατσαδώρου Αθηνά

Ηλεκτρονική Διεύθυνση : a.katsadorou@pammakaristos-hosp.gr

 

Επιμελήτρια Β’ Αναισθησιολογίας : Ησαϊα Ελένη –Χριστίνα

Επιμελητής Β’ Αναισθησιολογίας : Ναβροζίδης Μιχαήλ