Δ/ντής Τομέα: Μυλωνάκης Εμμανουήλ
Τηλέφωνα: 213 2042138
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: m.mylonakis@pammakaristos-hosp.gr

 

Αναπλ. Δ/ντρια Τομέα: Γιαννοπούλου Γιαννούλα
Τηλέφωνα: 213 2042211
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: g.giannopoulou@pammakaristos-hosp.gr