Προϊστάμενη: Ελένη Μπακάκη
Τηλέφωνα: 213 2042163
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: e.mpakaki@pammakaristos-hosp.gr