Προϊστάμενος Διευθυντής: Αδρακτάς Ανδρέας

Διευθύντρια: Αγγελονίδου Ελένη

Διευθυντής: Μπαραμπούτης Ιωάννης

Επιμελήτρια Α΄ Παθολογίας: Μανιατάκου Μαρία

Επιμελήτρια Β’ Παθολογίας: Σουβατζή Κλεοπάτρα

Επιμελητής  Β’ Παθολογίας: Ασμανίδης Βασίλειος