Έχει 8 κλίνες απ τις οποίες οι 4 βρίσκονται στο Καρδιολογικό, οι 2 στο Χειρουργικό και οι άλλες 2 στο Παθολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου. Την επιστημονική ευθύνη φέρουν αντίστοιχα οι Προσωρινοί Προϊστάμενοι του Καρδιολογικού, του Χειρουργικού και του Παθολογικού Τμήματος.

Είναι άρτια εξοπλισμένη και παρέχει υψηλή ασφάλεια νοσηλείας.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Καρδιολογικό: 2132042116

Χειρουργικό: 2132042234

Παθολογικό: 2132042317