Τηλέφωνο: 213 2042262

Email : e.providaki@pammakaristos-hosp.gr

d.mimarakis@pammakaristos-hosp.gr

 

 

 

Υπεύθυνος Τμήματος εξ ορισμού είναι

ο εκάστοτε Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας