Μιμαράκης Δημήτριος

Τηλέφωνο: 213 2042363

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: d.mimarakis@pammakaristos-hosp.gr

Προβιδάκη Ευανθία

Τηλέφωνο: 213 2042262

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: e.providaki@pammakaristos-hosp.gr

 

 

 

 

Υπεύθυνος Τμήματος εξ ορισμού είναι

ο εκάστοτε Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας