Δυναμικότητα: 20 κλίνες από τις οποίες οι 4 μονάδας εμφραγμάτων και άλλες 4 μονάδας αυξημένης φροντίδας.

Προσωπικό

Συντονιστής Διευθυντής

Διευθυντής Λάμπρος Παπακώστας
Εξειδικευμένος στην υπερηχοκαρδιογραφία
Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Αθηνών
Κάτοχος ECFMG certification
Fellow στο εργαστήριο υπερηχοτομογραφίας του Massachusetts General Hospital Harvard Medical School, Boston USA (2002 και 2003)
Έχει δύο πρωτότυπες δημοσιεύσεις στο περιοδικό Circulation με τίτλο:
1. Persistent reduction of iscemic mitral regurgitation by papillary muscle
repositioning: structural stabilization of the papillary muscle-ventricular wall
compex. Circulation 2007 ; 116: I 259-63
2. Mechanism of recurrent ischemic mitral regurgitation after annuloplasty:
continued LV remodeling as a moving target. Circualation 2004; II85-90
Ομιλίες σε Ελληνικά και διεθνή συνέδρια.

Επιμελήτρια Α΄ Στάμου Ηλέκτρα

Επικουρική Επιμελήτρια Β’   Ρίζου Ελευθερία

 

Ειδικότητα

Το τμήμα χορηγεί 2 χρόνια ειδικότητα στη Καρδιολογία.

Αντικείμενο

Το τμήμα διαθέτει Μονάδα Εμφραγμάτων για τη νοσηλεία οξέων εμφραγμάτων μυοκαρδίου και άλλων οξεών ισχαιμικών επεισοδίων, Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας για νοσηλεία κυρίως οξέων αρρυθμιολογικών επεισοδίων και καλύπτει όλο το διαγνωστικό και θεραπευτικό φάσμα της καρδιολογίας πλην του αιμοδυναμικού εργαστηρίου.

Εργαστήρια

1) Υπερηχοκαρδιογραφικό εργαστήριο, με δύο πιστοποιημένους υπερηχογραφιστές, σύγχρονο υπερηχοκαρδιογράφο το οποίο διενεργεί διαθωρακτικά και διοιδοφάγεια υπερηχοκαρδιογραφήματα, ενώ στο άμεσο μέλλον θα διενεργεί και δυναμικά.

2) Εργαστήριο δοκιμασίας κοπώσεως επί κυλιομένου τάπητος.

3) Εργαστήριο περιπατητικής 24ωρης καταγραφής καρδιακού ρυθμού.

4) Εργαστήριο περιπατητικής 24ωρης καταγραφής αρτηριακής πιέσεως.

5) Καρδιολογική κάλυψη εργαστηρίου σπινθηρογραφημάτων καρδιάς που πραγματοποιούνται από το τμήμα πυρηνικής ιατρικής.

Τα εργαστήρια πραγματοποιούν εξετάσεις σε εσωτερικούς ασθενείς όλων των τμημάτων και σε εξωτερικούς ασθενείς κατόπιν ραντεβού.

Ιατρεία

1) Τακτικό καρδιολογικό ιατρείο τις ημέρες χωρίς εξωτερική εφημερία, με υπεύθυνο τον εκάστοτε εφημερεύοντα ειδικό.

2) Στο προσεχές μέλλον και μόλις η σύνθεση του ιατρικού προσωπικού το επιτρέψει, το τμήμα θα αναπτύξει αντιυπερτασικό ιατρείο και ιατρείο καρδιακής ανεπαρκείας.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Καρδιολογικού τμήματος πραγματοποιείται δις εβδομαδιαίως από Δευτέρα έως Πέμπτη τις ημέρες χωρίς εξωτερική εφημερία, τα μεσημέρια στις 13:30 από τον Οκτώβριο έως και τον Ιούνιο με ομιλητές τους ιατρούς του τμήματος ειδικευμένους και ειδικευόμενους περιοδικά και εκ περιτροπής καθώς και ξένους προσκεκλημένους ομιλητές με εξειδίκευση στα θέματα για τα οποία προσκαλούνται. Το πρόγραμμα κοινοποιείται έγκαιρα στο επιστημονικό συμβούλιο και είναι στη διάθεση όποιου επιθυμεί να το παρακολουθήσει.
Το τμήμα διαθέτει Μονάδα Εμφραγμάτων για τη νοσηλεία οξέων εμφραγμάτων μυοκαρδίου και άλλων οξεών ισχαιμικών επεισοδίων, Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας για νοσηλεία κυρίως οξέων αρρυθμιολογικών επεισοδίων και καλύπτει όλο το διαγνωστικό και θεραπευτικό φάσμα της καρδιολογίας πλην του αιμοδυναμικού εργαστηρίου.

ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

Η Μονάδα Εμφραγμάτων ξεκίνησε να λειτουργεί από το 1999 μαζί με το υπόλοιπο Καρδιολογικό τμήμα διαθέτει 4 κλίνες και είναι εξοπλισμένη με σύγχρονο σύστημα monitoring παρακολούθησης ασθενών με δυνατότητα καταγραφής ζωτικών σημείων και μέτρησης αιμοδυναμικών παραμέτρων ( ενσφήνωση, καρδιακή παροχή) και τοποθέτησης προσωρινών βηματοδοτών.

Την ευθύνη της Μονάδας έχουν περιοδικά όλοι οι ειδικοί του τμήματος.

ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Η Μονάδα Αυξημένης φροντίδας διαθέτει συνολικά 8 κλίνες εκ των οποίων 4 καρδιολογικές, 2 στον υπόλοιπο Παθολογικό τομέα και 2 στο Χειρουργικό τομέα. Οι κλίνες αυτές είναι χωροτεχνικά ενταγμένες στους χώρους λειτουργίας των τμημάτων που ανήκουν και λειτουργούν ενιαία από πλευράς ιατρικής και νοσηλευτικής κάλυψης με αυτά. Στις 4 καρδιολογικές κλίνες της ΜΑΦ νοσηλεύουμε κυρίως αρρυθμιολογικούς ασθενείς καθώς και ασθενείς μετά τη νοσηλεία τους στη Μονάδα Εμφραγμάτων. Εκεί κατά προτίμηση νοσηλεύουμε και τους διασωληνωμένους ασθενείς που βρίσκονται σε μηχανική αναπνευστική υποστήριξη.