Προϊστάμενη Τμήματος: Μελπομένη Τσαούση (Διευθύντρια)

Τηλέφωνα: 213 2042339-341

Φαξ: 210 2022683

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: m.tsaousi@pammakaristos-hosp.gr