Προϊστάμενη Τμήματος: Χρυσούλα Σίλλελη (Διευθύντρια)

Τηλέφωνα: 213 2042171-172 Φαξ: 210 2020002

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: x.silleli@pammakaristos-hosp.gr

 

Επιμελήτρια Β’: Κολιοδέδε Ειρήνη

Επιμελήτρια ΒΙατρικής Βιοπαθολογίας: Σερέτη Χριστίνα

Επικουρική Επιμελήτρια Β’: Παπαγιαννίδη Αικατερίνη