Προσωπικό

Συντονίστρια Διευθύντρια : Μαρμαρά Ελένη

Επιμελητής Α΄: Τσάμης Αθανάσιος

Επιμελητής Β΄: Σταϊκόπουλος Γεώργιος

Επικουρικός Επιμελητής Β΄: Παππάς Αναστάσιος

 

Αντικείμενο εργασίας

Κλασική ακτινολογία – Ακτινογραφικός – Ακτινοσκοπικός έλεγχος
Διαγνωστικοί υπέρηχοι – Κλασική υπερηχοτομογραφία -Έγχρωμη Doppler-Μαστογραφίες
Aγγειογραφία (Triplex αγγείων).Επίσης υπάρχει και ψηφιοποιημένος μαστογράφος ο οποίος λειτουργεί παραγωγικά.

Εκπαιδευτικό έργο – Ειδικότητα

Το τμήμα χορηγεί πλήρη ειδικότητα στην ακτινοδιαγνωστική με 5 θέσεις ειδικευόμενων ιατρών.
Στη διάρκεια της ειδικότητας πραγματοποιούνται εβδομαδιαίως μαθήματα, συζήτηση και εκπόνηση εργασιών.
Επίσης λειτουργεί αρχείο ακτινογραφιών για την εκπαίδευση φοιτητών για τις εξετάσεις.