Διευθύντρια- Επιστημονική Υπεύθυνη: Ακριβή Κωστούρου

Τηλέφωνα: 213 2042164

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: aimatologiko@pammakaristos-hosp.gr

 

Επιμελήτρια Α’ : Μπόμπολα Μαρία