Διευθυντής: Αθανάσιος Θεοχάρης
Τηλέφωνα: 213 2042241
Φαξ: 213 2042241
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : a.theocharis@pammakaristos-hosp.gr