Με γνώμονα την ηρεμία των νοσηλευομένων και την ταχύτερη ανάρρωσή τους, με τις καλύτερες συνθήκες και τη μεγαλύτερη προστασία τους από μεταδοτικά μικρόβια, καθώς και για την απρόσκοπτη εκτέλεση των καθηκόντων του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας “Η Παμμακάριστος” ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες και ωράριο επισκεπτηρίου για τους συγγενείς, φίλους και συνοδούς των ασθενών.

 

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τους κανόνες που διέπουν το επισκεπτήριο, στην Υποδοχή στο Κεντρικό Κτίριο και συμβάλλετε κι εσείς στην καλύτερη λειτουργία του και την ήρεμη ανάρρωση των ασθενών που φιλοξενεί.

Ώρες Επισκεπτηρίου

Νοσηλευτικά τμήματα

Καθημερινά: 11:00 – 13:00 & 18:00 – 21:00

Μονάδα Εμφραγμάτων

12:00 – 12:30 & 18:00 – 18:30