Στο Νοσοκομείο εκτελούνται καθημερινά παρακλινικές εξετάσεις για τις οποίες απαιτείται προγραμματισμός (ραντεβού).

Οι εξετάσεις γίνονται μετά την έκδοση σχετικής εντολής από τη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων. Ο τρόπος χρέωσης των εξετάσεων εξαρτάται από τις εκάστοτε ισχύουσες ρυθμίσεις του ασφαλιστικού ταμείου του εξεταζομένου.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 2011091 και 210 2019091 από τις 09:00 π.μ έως τις 13:00

Προϊσταμένη Τμήματος: Γκουλιαδίτη Αλεξάνδρα
Τηλέφωνα: 213 2042159
Θέση: Νέο Κτίριο, Ισόγειο

Ώρες επικοινωνίας με το κοινό: Καθημερινά: 8:00 – 13:00

Αποτελέσματα εξετάσεων παραλαμβάνονται από τη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων 12:00 – 14:00 καθημερινά.

Λίστα Εξετάσεων (σε μορφή Excel)