Αγαπητοί επισκέπτες, καλώς ήρθατε και σας ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση.

Παρακάτω σας παραθέτουμε ορισμένες οδηγίες, σχετικές με τον τρόπο επίσκεψης στο Τμήμα Κίνησης Ασθενών του Νοσοκομείου μας:

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ  ΣΤΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Η εισαγωγή σας στο Νοσοκομείο μπορεί να είναι:

  • Προγραμματισμένη / Τακτική
  • Επείγουσα

 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι Τακτικές Εισαγωγές πραγματοποιούνται από το Τμήμα Κίνησης Ασθενών, εφόσον έχει προηγηθεί η εξέταση σας από τον ιατρό των Εξωτερικών Ιατρείων και κριθεί απαραίτητη η εισαγωγή σας στο Νοσοκομείο μας.

Κατά την ημερομηνία που έχει ορισθεί η εισαγωγή σας στο Νοσοκομείο, θα πρέπει απαραίτητα να επιδείξετε τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει την ασφαλιστική σας κάλυψη (εφόσον υπάρχει) και την Αστυνομική Ταυτότητα  ή  το  Διαβατήριο  κ.τ.λ.

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι Επείγουσες Εισαγωγές πραγματοποιούνται σε ημέρα εφημερίας του Νοσοκομείου, εφόσον έχει προηγηθεί η εξέταση σας από τον εφημερεύοντα ιατρό και κριθεί απαραίτητη η «έκτακτη» εισαγωγή σας στο Νοσοκομείο μας.

 

Σας ευχαριστούμε πολύ για την συνεργασία, είμαστε στη διάθεσή σας  για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

 

Τηλέφωνα  επικοινωνίας:  2132042180 – 181 – 182

Αν/τρια Προϊσταμένη του Τμήματος Κίνησης Ασθενών

Άννα Κουρουτσίδη

email: a.kouroutsidi@pammakaristos-hosp.gr

τηλ. επικοινωνίας 213.2042187