Πρόεδρος: Λαδόπουλος Θρασύβουλος
Αντιπρόεδρος: Καπηνιάρη Αικατερίνη
Μέλος: Ρούσσος Νικόλαος
Μέλος: Παπακώστας Λάμπρος
Μέλος: Λεμονιάς Παναγιώτης