Πρόεδρος: Λαδόπουλος Θρασύβουλος
Αντιπρόεδρος: Καπηνιάρη Αικατερίνη

 

 

Μέλος: Καπηνιάρη Αικατερίνη       Αναπληρωτής: Καννέλου Δημητρούλα
Μέλος: Ρούσσος Νικόλαος             Αναπληρωτής: Ναούμη Κωνστάντω
Μέλος: Μανιατάκου Μαρία            Αναπληρωτής: Λιμπιτάκη Γεωργία
Μέλος: Λεμονιάς Παναγιώτης        Αναπληρωτής: Υφαντής Δημήτριος