Προϊστάμενος: Παρχαρίδου Φωτεινή

Τηλέφωνα: 213 2042261

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: f.parharidou@pammakaristos-hosp.gr