Προϊστάμενος: Ιάκωβος Τσελέντης
Τηλέφωνα: 213 2042200
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: i.tselentis@pammakaristos-hosp.gr