Προϊστάμενη Τμήματος: Αμερισώ Καρούλια
Τηλέφωνα: 213 2042191
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: a.karoulia@pammakaristos-hosp.gr