Προϊσταμένη Τμήματος:  Ρέγκλης Δημήτρης
Τηλέφωνα: 213 2042187
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: d.regklis@pammakaristos-hosp.gr