Προϊσταμένη Τμήματος: Τσιάμαλου Ευγενία
Τηλέφωνα: 213 2042192
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: e.tsiamalou@pammakaristos-hosp.gr