Προϊστάμενη: Πότα Καρύδη
Τηλέφωνα: 213 2042159
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: p.karidi@pammakaristos-hosp.gr