Προϊσταμένη Τμήματος: Γεωργία Πανταλού
Τηλέφωνα: 213 2042196
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: g.pantalou@pammakaristos-hosp.gr