Αναπληρωτής Διοικητικός Υποδιευθυντής: Δημήτριος Ρέγκλης
Τηλέφωνα:
213 2042244
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: d.regklis@pammakaristos-hosp.gr