Αναπληρώτρια Διοικητική Διευθύντρια: Αδαμαντία Σπηλιοπούλου
Τηλέφωνα:213 2042194
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: a.spiliopoulou@pammakaristos-hosp.gr