ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

Περισσότερα

ΓΕΥΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΕΣΒΗ (ΝΟΥΝΤΣΙΟ) ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΕΞΟΧΩΤΑΤΟ HΟΝ TΑΙ FΑΙ

Περισσότερα

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Περισσότερα

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ

Περισσότερα