ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Περισσότερα