ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Προασπίζομαι τα Δικαιώματά μου , προστατεύω την υγεία μου!

Δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας χωρίς διακρίσεις

Δικαίωμα σε αξιοπρεπείς συνθήκες φροντίδας και περίθαλψης

Δικαίωμα σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας

Δικαίωμα στην πληροφόρηση

Δικαίωμα στον αυτοκαθορισμό

Δικαίωμα στη συναίνεση και την ενημέρωση

Δικαίωμα πρόσβασης στον ιατρικό φάκελο

Δικαίωμα στο απόρρητο

Δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Δικαίωμα στην προστασία της γενετικής ταυτότητας

Δικαίωμα αναφοράς και λήψης γραπτής απάντησης

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

Περισσότερα