ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ

Περισσότερα