ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι.Μ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ

Περισσότερα