1142 – Γραμμή ενημέρωσης και υποστήριξης

Απαγορεύονται αυστηρώς

όλες οι μορφές καπνίσματος σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου (εσωτερικούς,   εξωτερικούς και προαύλιο χώρο) από τους ασθενείς και τους συνοδούς τους. (Ν.3868/2010)

Δε λειτουργεί προς το παρόν ιατρείο διακοπής καπνίσματος.

Σχετική νομοθεσία