Περισσότερα

Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης της πλαϊνής όψης του κτιρίου, των χειρουργείων και της Διοίκησης του Νοσοκομείου μας .

Διοικητής
Θρασύβουλος Λαδόπουλος

Κοινοποιήστε