Περισσότερα

Κάνουμε ότι είναι δυνατόν ώστε το προσωπικό μας να εργάζεται σε ανθρώπινες συνθήκες. Εγκαταστήσαμε κλιματιστικές μονάδες στο φυλάκιο της πύλης καθώς και στο box ελέγχου COVID-19.

 

Ο Διοικητής
Θρασύβουλος Λαδόπουλος

Κοινοποιήστε