Περισσότερα

Φροντίζουμε ώστε η ποιότητα των περιβαλλοντικών συνθηκών στα χειρουργεία του Νοσοκομείου μας να συμβαδίζει με τα διεθνή πρότυπα. Για το σκοπό αυτό εγκαταστήσαμε σύστημα καταγραφής και πληροφόρησης σε πραγματικό χρόνο.

Διοικητής
Θρασύβουλος Λαδόπουλος

Κοινοποιήστε