Περισσότερα

Ευχαριστώ θερμά τον Αν. Καθηγητή Εντατικής Νοσηλευτικής και Διευθυντή του «Εργαστηρίου ΜΕΘ – Μετανοσοκομειακή Παρακολούθηση Ασθενών» στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Κο Δημήτριο Παπαγεωργίου καθώς και την Καθηγήτρια Βασικής Νοσηλευτικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Αναπληρώτρια Πρόεδρο του Τμήματος Νοσηλευτικής Κα Μάρθα Κελέση-Σταυροπούλου για την σημερινή εξαιρετική παρουσίαση του Τμήματος στην προοπτική μιας χρήσιμης και παραγωγικής συνεργασίας. Εξελισσόμαστε, βελτιωνόμαστε, συνεχίζουμε.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Διοικητής
Θρασύβουλος Λαδόπουλος

Κοινοποιήστε