Περισσότερα

Διευρύνουμε τις συνεργασίες μας, πάντα με στόχο το μέγιστο όφελος των ληπτών υπηρεσιών υγείας. Ευχαριστώ θερμά την Πρόεδρο του ΕΚΑΤΠΥ Κα Ρίτα Πικρού-Μωραϊτάκη και τους συνεργάτες της για την ενημέρωση που μας παρείχαν σε θέματα πιστοποίησης  συστημάτων ποιότητας κατά τα πρότυπα του EN ISO 45001 (Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία) και τους EN ISO 15224 (Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας). Συνεχίζουμε.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Διοικητής
Θρασύβουλος Λαδόπουλος

Κοινοποιήστε