Περισσότερα

Αναρτούμε σήμερα Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023, τον Πίνακα Τελικής Βαθμολογίας & Κατάταξης των υποψηφίων για την κάλυψη μιας (1) θέσης Επιμ. Β’ Εσωτερικής Παθολογίας στο Νοσοκομείο μας.

Διοικητής
Θρασύβουλος Λαδόπουλος

Κοινοποιήστε