Περισσότερα

Αναρτούμε σήμερα Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023, τον Πίνακα Τελικής Βαθμολογίας & Κατάταξης των υποψηφίων για την κάλυψη μιας (1) θέσης Επιμ. Β’ Ακτινοδιαγνωστικής στο Νοσοκομείο μας.

Διοικητής
Θρασύβουλος Λαδόπουλος

Κοινοποιήστε